Klub Integracji Społecznej we Fromborku – nowa edycja!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu „Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób, w tym 14 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z terenu gminy Frombork w okresie 24 miesięcy.

W ramach projektu wsparciem zostanie objęty Klub Integracji Społecznej w gminie Frombork. Dla każdego z uczestników zostanie wypracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji i Plan Działania w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie.

Działania w projekcie to

  • cykl warsztatów motywacyjnych i kształcących kompetencje społeczne, interpersonalne oraz przedsiębiorczość
  • wsparcie psychologa
  • wsparcie trenera pracy
  • wsparcie animatora
  • oraz doradztwo zawodowe
  • wspólne wyjścia w ramach Centrum Treningowego.

Uczestnicy będą kierowani na atrakcyjne kursy zawodowe i kwalifikacyjne oraz staże u pracodawców.

Dokumenty projektowe do pobrania: