Program Stypendialny

Fundacja  „Żółty Szalik” w 2014 roku założyła Fundusz Stypendialny, w ramach którego przyznaje trzy rodzaje stypendiów: dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, z trudnościami w nauce oraz okolicznościowe. Środki na stypendium pozyskaliśmy od sponsorów prywatnych, a także organizacji pozarządowych. Jedno ze stypendiów ufundowali m.in. słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Braniewie.

Do I edycji stypendium wpłynęło 60 wniosków uczniów z 9 szkół powiatu, z czego 40 zostało zakwalifikowanych, a stypendia otrzymało 20 osób. Pozostałe wnioski nie zostały przyjęte z powodu nie spełnienia kryteriów regulaminu stypendiów albo z powodu braku współpracy poprzez deklarację szkół z Fundacją. Komisja nominując osoby do stypendium bierze pod uwagę stan finansowy rodziny oraz średnią, która musi wynosić.

powyżej 5,0 w przypadku uczniów uzdolnionych w nauce, a także mających znaczące osiągnięcia i sukcesy, a ponad to doskonalenie warsztatu pracy poparte odpowiednią dokumentacją, jak też praca na rzecz innych – wolontariat oraz trudna sytuacja finansowa rodziny,

– w przypadku dzieci mających problemy z nauką średnia ocen do 3,0 tu kluczowe jest, aby szkoła podjęła współpracę z Fundacją deklarując, że dziecko będzie wspierane i monitorowane przez opiekuna bądź nauczyciela w kwestii podniesienia kwalifikacji ucznia oraz trudna sytuacja finansowa rodziny.

Wszyscy uczniowie uzdolnieni jak i z problemami w nauce to dzieci które są aktywne, zaangażowane w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego lub rówieśniczego, rozwijają swoje pasje. Uprawiają sport mimo trudności jakie je napotykają w życiu codziennym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.