Miesięczne archiwum: listopad 2015

Projekt „na rzecz rodzin” c.d

Uczestniczki projektu NA RZECZ RODZIN, wzmacniają się psychicznie nie tylko pod wpływem organizowanych przez nas projektowych spotkań ze specjalistami. W ramach projektu i dzięki dodatkowemu wsparciu wójta gminy Braniewo Tomasza Sielickiego zorganizowaliśmy wyjazdowe warsztaty edukacyjne kobiet do Warszawy. Warsztaty trwały dwa dni i odbyły się od 17. do 18. listopada 2015 roku. Ważnym punktem pobytu w stolicy była wizyta w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM przy ul. Walecznych 56 w Warszawie. Ośrodek jest stacjonarną (całodobową) placówkę dla kobiet i dzieci, doznających i zagrożonych przemocą domową. Po ważnych rozmowach i wizytach był czas na zwiedzanie Warszawy.

warszawa

Projekt NA RZECZ RODZIN realizowany jest  przez Fundację Żółty Szalik, dofinansowany przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w ramach zadania publicznego pod nazwą „ Kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.