Archiwa kategorii: projekty unijne

Rozeznanie rynku – poradnictwo specjalistyczne prawne

Rozeznanie rynku na usługę poradnictwa specjalistycznego prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej:

 • udzielania pisemnej porady prawnej i ustnych konsultacji w zakresie prawa,
 • sporządzania opinii prawnych,
 • opiniowania umów cywilnoprawnych

Łączna suma godzin doradztwa dla osób fizycznych nie przekroczy 30 godzin.

Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie trwania projektu.

 1. Miejsce  realizacji usługi:

Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Strubiny, Klejnówko, Cielętnik, Rogity, Rudłowo. Oferta powinna zawierać koszty dojazdu do ww. miejscowości.

 • Okres realizacji usługi: od 01.10.2021  r. do 30.06.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.
 1. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:

Wykonawcy musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą (osoba wskazana przez nich do wykonania zamówienia) spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadają wykształcenie wyższe – ukończyli studia kierunkowe lub kierunkowe studia podyplomowe;
 2. posiadają min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 3. dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Zawartość oferty:

Ewentualne pełnomocnictwa

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia  21.09.2021 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 23.59 lub

– osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.

Rozeznanie rynku – poradnictwo z zakresu terapii uzależnień

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu terapii uzależnień dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa z zakresu terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych dla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej:

 • wsparcia w formie sesji terapeutycznych
 • konsultacji terapeutycznych indywidualnych i rodzinnych
 • psychoedukacji osób dorosłych i dzieci

Łączna suma godzin doradztwa dla osób fizycznych nie przekroczy 100 godzin.

Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie trwania projektu.

 1. Miejsce  realizacji usługi:

Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Strubiny, Klejnówko, Cielętnik, Rogity, Rudłowo. Oferta powinna zawierać koszty dojazdu do ww. miejscowości.

 • Okres realizacji usługi: od 01.10.2021  r. do 30.06.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.
 1. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:

Wykonawcy musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą (osoba wskazana przez nich do wykonania zamówienia) spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają wykształcenie wyższe – ukończyli studia kierunkowe lub kierunkowe studia podyplomowe;
 2. Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 3. Dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Zawartość oferty:

Ewentualne pełnomocnictwa

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia  21.09.2021 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 23.59 lub

– osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.

Kolejna edycja projektu dla rodzin – rekrutacja trwa!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym naborze do trzeciej, edycji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 96 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie od 01.07.2020 do 30.06.2022, w dwóch naborach.

Nabór pierwszy miał miejsce w terminie: od 1 do 31 lipca 2020r.

Obecnie trwa drugi nabór, którego zakończenie planowane jest na 15.08.2021 r.

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności rozwiązywania trudności/problemów życiowych u co najmniej 50 osób.

Działania realizowane w projekcie to:

 • poradnictwo specjalistyczne (np. prawne, mediacyjne),
 • wsparcie asystenta pomocy rodzinie,
 • cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena),
 • piknik rodzinny
 • wyjazd dla młodzieży
 • konkurs na zagospodarowanie
 • usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.

Nowa edycja projektu dla rodzin!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej już, trzeciej, edycji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 96 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie od 01.07.2020 do 30.06.2022, w dwóch naborach.

Nabór pierwszy: od 1 do 31 lipca 2020r.

Nabór drugi: planowany na 2021r.

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności rozwiązywania trudności/problemów życiowych u co najmniej 50 osób.

Działania realizowane w projekcie to:

 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne),
 • wsparcie asystenta pomocy rodzinie,
 • cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena),
 • usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.

Dzień dziecka łączący pokolenia

W ramach realizacji projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo” Fundacji Żółty Szalik we współpracy ze świetlicą wiejską w Lipowinie członkowie Wirtualnego Klubu Seniora zorganizowali inicjatywę z okazji Dnia Dziecka. Była gra terenowa „Pamiętajcie o ogrodach”, konkurs „Zapomniał wół jak cielęciem był”, ognisko z kiełbaskami, słodkości i wspaniały klimat łączący pokolenia, aby młodzi wiedzieli skąd przyszli…

Majówka w Krzewnie

Majówka w Krzewnie- taniec, gry, śpiew, rzecz jasna smakołyki, ale przede wszystkim atmosfera sąsiedzkiej życzliwości i sympatii. Uczestniczyliśmy w tej inicjatywie w ramach Klubu Aktywnego Seniora w projekcie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” i uatrakcyjniliśmy wydarzenie przeprowadzeniem animacji.

KIS na Targach Pracy

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej we Fromborku odwiedzili 24 kwietnia Targi Pracy i Edukacji. Tego samego dnia spotkali się z pracodawcą p. Kaliną Jakimczuk w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.Wszystko to w poszukiwaniu perspektyw rozwoju, odpowiedniego dla siebie zatrudnienia i form doskonalenia zawodowego.

Wirtualny Klub Seniora

Grupa seniorów z Lipowiny, realizująca projekt „WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB STARSZYCH W GMINACH FROMBORK I BRANIEWO” realizuje przy okazji swoje pasje:) Jedną z nich jest nordic walking, ale i miłośnicy spacerów bez kijków nie przyszli tylko na ognisko. Wspólny spacer grupa zakończyła przy świetlicy, posilając się tak pyszną na początku sezonu kiełbaską z ogniska. Wkrótce kolejne spotkania Wirtualnego Klubu Seniora…

Klub Integracji Społecznej dla fromborskich kobiet

Forma inicjatywy Klubu Integracji Społecznej we Fromborku miała niesamowity charakter z wielu powodów. Po pierwsze była kierowana do mieszkanek całego Fromborka, po drugie w czasie organizacji uczestnicy starali się połączyć jak najwięcej elementów by całe wydarzenie miało jak najszerszy wymiar „wiosennych przygotowań” – i tak kiedy większość myślami porządkuje kąty przed świętami we Fromborku można było zrobić porządki w zupełnie innej dziedzinie, a mianowicie w kwestii porządków związanych ze swoim zdrowiem. Dzięki Pani Marzenie Grabowskiej- wykwalifikowanej położnej mogłyśmy w luźnej atmosferze porozmawiać o profilaktyce raka szyjki macicy, natomiast Panie, które złapały się w trakcie spotkania na małych zaniedbaniach w kwestii terminów ostatniej cytologii mogły skorzystać z cytologii przeprowadzonej na miejscu – było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie realizująca projekt „Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion elbląski”. Jednak wiosna to nie tylko porządki. Uczestniczki KIS przygotowały na deser warsztaty rękodzielnicze dzięki, którym pobudzona słońcem kreatywność przełożyła się na cudeńka w postaci stroików, różnorako udekorowanych jajek wielkanocnych czy pięknych kartek.