Miesięczne archiwum: styczeń 2017

Spotkanie MKIS

Jaki potencjał ma Frombork? Członkowie MKIS już to wiedzą!
11 stycznia uczestnicy Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej spotkali się na kolejnym spotkaniu. Tego dnia, po krótkiej zabawie integracyjnej, podczas której wszyscy mogli się lepiej poznać, przeprowadzono analizę SWOT. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery dwuosobowe grupy. W parach musieli wskazać silne i słabe strony Fromborka oraz szanse i zagrożenia z nich płynące. 
Zdaniem uczestników, atutem Grodu Kopernika jest duży potencjał turystyczny, wynikający z obecności Zalewu Wiślanego, statusu uzdrowiskowego oraz zabytków czy twórczości i grobu astronoma. 
Wśród słabych stron znalazło się duże bezrobocie, bieda, brak wystarczającej infrastruktury oraz brak zaangażowania i marazm. Podczas burzliwej dyskusji okazało się jednak, że  uczestnicy na wiele z niedogodności mają wpływ. Wystarczą tylko dobre chęci. 
Uczestnicy otrzymali także zadanie domowe. Na kolejne zajęcia mają przygotować analizę SWOT swojej osoby.
Kolejne spotkania MKIS zaplanowano w dniach 19 i 20 stycznia o godz. 16.00. W tych dniach poznają bliżej tajniki komunikacji społecznej.