Tablet dla Zdalniaka!

„TABLET DLA ZDALNIAKA” to akcja której celem jest zbieranie tabletów lub innych urządzeń (laptopów, komputerów stacjonarnych, telefonów komórkowych itp.) i/lub środków na ich zakup, w celu udostępniania im uczniom z najuboższych rodzin, które mają wesprzeć ich w zdalnym nauczaniu.

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZĄ AKCJĘ TUTAJ!!!

Taka potrzeba pojawiła się w związku z epidemią wirusa COVID-19 w Polsce, a wiele rodzin, szczególnie tych z niskimi dochodami i wielodzietnych, nie było na nią gotowych. Po zamknięciu szkół i ogłoszeniu stanu epidemii w naszym kraju rozpoczęto naukę przez Internet dzieci w wieku szkolnym, a rodzice rozpoczęli pracę zdalną. Wiele rodzin nie posiada, bądź posiada ograniczone ilości urządzeń, które spełniają wymogi sprzętowe do tego rodzaju edukacji. Szczególnie trudna sytuacja jest w rodzinach wielodzietnych gdzie jednoczesny dostęp w jednym czasie należy zapewnić kilku osobom na raz. Brak możliwości wzięcia udziału w lekcjach na bieżąco powoduje u dzieci zaległości, które mogą być trudne do nadrobienia w przyszłości.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Fundacja „Żółty Szalik” zainicjowała akcję „TABLET DLA ZDALNIAKA”, w ramach której udostępniamy tablety uczniom z najuboższych rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego, aby umożliwić im naukę w tych trudnych warunkach. Pierwszych 20 urządzeń trafiło już do potrzebujących rodzin z Powiatu Braniewskiego, Ostródzkiego i Olsztyna, kolejne są w drodze, jednak z naszej diagnozy wynika, że zapotrzebowanie jest o wiele większe i przerasta zasoby Fundacji. W związku z powyższym rozpoczęliśmy zbiórkę sprzętu do nauki zdalnej od osób prywatnych i przedsiębiorców. Zbieramy również środki na zakup nowych tabletów, które podarujemy potrzebującym rodzinom.

Koszt jednego tableta spełniającego minimum wymogów technicznych, to ok. 500 zł. Dzięki Wam chcielibyśmy zakupić 10 takich urządzeń, które trafią do tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Jest to tylko część naszej akcji, bo to tylko kropla w morzu potrzeb, jednak każda kropla ma znaczenie i przybliża nas do realizacji celu, a obdarowywanym rodzinom otwiera nowe możliwości dając szansę na normalną naukę. POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM! RAZEM!!!

Dołączyć do naszej inicjatywy możesz na kilka sposobów:

  1. Przekazując sprzęt umożliwiający naukę zdalną, tj. tablet, laptop, komputer stacjonarny z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi, itp. na adres Fundacji „Żółty Szalik”, ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork
  2. Wpłacając środki na zakup nowego sprzętu multimedialnego dla potrzebujących rodzin na konto BNB Paribas, nr konta: 21 1600 1462 1893 1540 7000 0001 z dopiskiem „Tablet dla zdalniaka” lub poprzez zbiórkę na portalu zrzutka.pl . Za zebrane środki planujemy zakup tabletów, które przekażemy potrzebującym rodzinom. Przewidywany koszt 1 tableta to 500 zł.
  3. Organizacje mające pod swoją opieką rodziny potrzebujące wsparcia w postaci sprzętu do nauki zdalnej mogą zgłaszać zapotrzebowanie poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu akcji „Tablet dla Zdalniaka”.

Ze względu na wysoki koszt sprzętu i ograniczone zasoby Fundacji możliwe są 2 formy udostępnienia sprzętu: użyczenie lub przekazanie. Liczba zgłoszeń już teraz jest bardzo duża, cały czas przekazujemy pozyskany sprzęt, a więc zaznaczamy, że pierwszeństwo będą miały organizacje, które aktywnie włączą się w akcję pozyskiwania tabletów / środków i dobrze udokumentują potrzeby wskazanych osób, zgodnie z zapisami Regulaminu akcji.

Jeśli chcesz pomóc w inny sposób – zadzwoń: 605 484 853 lub napisz do nas na biuro@zoltyszalik.org.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

DO POBRANIA:


Rozwój usług społecznych w gminie Susz – ed. II

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój usług społecznych w gminie Susz – ed. II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 24 kobiet i 18 mężczyzn (6 os. z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy Susz w terminie od 01.04.2020 do 31.05.2021.

Wsparcie dla każdego z uczestników i jego rodziny będzie określone w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji na podstawie przeprowadzonej wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Każdy z uczestników (rodzin) skorzysta z minimum trzech form wsparcia.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

– poradnictwo specjalistyczne (prawne, zdrowotne, rodzinne, wizerunkowe, higiena i zdrowe żywienie, postępowanie z osobami niesamodzielnymi i inne),

– wsparcie psychologa,

– usługi opiekuńcze i asystenckie skierowane do osób o obniżonej samodzielności i osób z niepełnosprawnościami

– praca socjalna

– cykle edukacyjne (warsztaty z gospodarowania budżetem domowy, autoprezentacji i wizerunku, podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze)

– animacja lokalna w dużej mierze skierowana na wsparcie osób starszych, ale też środowisk lokalnych

Dokumenty projektowe do pobrania:

Wartość całkowita projektu: 417 967,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 396 967,50 zł

​Koordynator projektu: Agnieszka Karczewska

Biuro projektu: Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com

Rozkręćmy Koła Gospodyń Wiejskich

Jeśli prowadzicie Koło Gospodyń Wiejskich lub chcecie je założyć i aktywnie działać na rzecz swojej społeczności, zgłoście się do nas!

Fundacja „Żółty Szalik” od ponad pięciu lat wspiera społeczności lokalne w ramach wewnętrznego programu Aktywne Społeczności. Pomagamy w integracji, edukacji oraz pozyskaniu środków. Fundujemy stypendia, wspieramy kluby seniora i aktywną młodzież, pracujemy z rodzinami. W naszej codziennej pracy często spotykamy się z aktywnymi mieszkańcami. Obserwując zaangażowanie, wsłuchując się w Państwa głosy i zgłaszane potrzeby, doszliśmy do wniosku, iż istnieje potrzeba wsparcia w budowaniu trwałej aktywności. Jednym z najczęściej zgłaszanych pomysłów było tworzenie i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich.

Dlatego też pomożemy w utworzeniu lub rozwinięciu istniejących już czterech Kół Gospodyń Wiejskich. Wybrane w konkursie Koła mogą liczyć na:

– pomoc w utworzeniu, zarejestrowaniu Koła i zaplanowaniu jego rozwoju

– wsparcie animatorki

– pomoc i wsparcie w realizacji warsztatów oraz imprez edukacyjnych, integracyjnych, doradztwo w zakresie pozyskania środków na realizację działań

– dofinansowanie wybranej inicjatywy

Łącznie jedno Koło może otrzymać wsparcie do wartości 2 500 zł. Najbardziej zaangażowane grupy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie do wysokości 1 500zł (w tym wyjazdy, dodatkowe szkolenia).

Kwota ta niezależna jest od ew. wsparcia z ARiMR.

Zgłoście się do nas wypełniając formularz dostępny na stronie www.zoltyszalik.org lub w biurze Fundacji we Fromborku. Formularze należy dostarczyć do biura przy ulicy Braniewskiej 11, 14-530 Frombork osobiście, pocztą lub e-mailowo na adres biuro@zoltyszalik.org.

Wszelkich informacji udzielamy pod telefonem 887 187 011 (Aleksandra Bożętka). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.12.2019r.

Spotkanie Sołtysów i Sołtysek z terenu gmin Frombork i Braniewo

Fundacja „Żółty Szalik” zaprasza Sołtysów i Sołtyski z gmin Frombork i Braniewo na spotkanie, które odbędzie się 5.12.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Fundacji przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku.

Szanowni Państwo,

Fundacja „Żółty Szalik” od ponad pięciu lat wspiera społeczności lokalne. Pomagamy w integracji, edukacji oraz pozyskaniu środków. Fundujemy stypendia, wspieramy kluby seniora i aktywną młodzież, pracujemy z rodzinami. W naszej codziennej pracy często spotykamy się z lokalnymi liderkami i liderami. Wiele, wielu z nich to sołtyski i sołtysi. Obserwując ich zaangażowanie, wsłuchując się w Państwa głosy i zgłaszane potrzeby, doszliśmy do wniosku, iż istnieje potrzeba spotkania, wymiany doświadczeń, edukacji. Pomysł ten przedyskutowaliśmy z wieloma Sołtyskami, Sołtysami, włodarzami obu gmin, zgodnie przyznali, że jest wart realizacji.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Sołtysów i Sołtysek z terenu gmin Frombork i Braniewo. Spotkanie odbędzie się 5.12.2019r. o godzinie 15:30 w siedzibie Fundacji „Żółty Szalik” – Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku.

Podczas spotkania chcemy poznać Państwa potrzeby i pomysły dotyczące działań aktywizacyjnych, przedstawić możliwości działania, rozwoju. Planujemy też dyskusję nt. potrzeby i możliwości współpracy, dalszych działań pod roboczą nazwą Forum Sołtysów.

Liczę na Państwa obecność z nadzieją na zapoczątkowanie stałej współpracy wzmacniającej działania Sołtysek, Sołtysów i ich sołectw na terenie gmin Frombork i Braniewo.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 28.11.2019r. dzwoniąc pod numer 887 187 010. Osoba do kontaktu – Rafał Wróblewski, dyrektor Fundacji „Żółty Szalik”.

Z poważaniem,


Marek Zbytniewski, Prezes Zarządu Fundacji „Żółty Szalik”

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja II

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-kolorowe-1024x98.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 42 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie od 01.07.2019 do 30.06.2020.

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

Działania realizowane w projekcie to:

  • poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne),
  • wsparcie asystenta pomocy rodzinie,
  • cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena),
  • usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.


Dokumenty projektowe do pobrania:

Dzień dziecka łączący pokolenia

W ramach realizacji projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo” Fundacji Żółty Szalik we współpracy ze świetlicą wiejską w Lipowinie członkowie Wirtualnego Klubu Seniora zorganizowali inicjatywę z okazji Dnia Dziecka. Była gra terenowa „Pamiętajcie o ogrodach”, konkurs „Zapomniał wół jak cielęciem był”, ognisko z kiełbaskami, słodkości i wspaniały klimat łączący pokolenia, aby młodzi wiedzieli skąd przyszli…

Majówka w Krzewnie

Majówka w Krzewnie- taniec, gry, śpiew, rzecz jasna smakołyki, ale przede wszystkim atmosfera sąsiedzkiej życzliwości i sympatii. Uczestniczyliśmy w tej inicjatywie w ramach Klubu Aktywnego Seniora w projekcie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” i uatrakcyjniliśmy wydarzenie przeprowadzeniem animacji.

5 lat Fundacji „Żółty Szalik”

Nasza Fundacja obchodzi 5 urodziny. Jest to dobry moment do przeanalizowania dotychczasowych działań i snucia planów na kolejne lata. Cały ten czas był dla nas bardzo intensywy. Cały zespół dawał z siebie 200% by zdziałać na terenie powiatu jak najwięcej. Co ważne w skład naszego zespołu zawsze wchodziły osoby z ogromnym poczuciem misji, takie które chciały i chcą zmienić swoje otoczenie na lepsze.
To też moment, żeby pomyśleć ciepło o wszystkich osobach i instytucjach, które wspierały nasze działania przez cały czas naszego istnienia, a było ich naprawdę wiele. Czasami aż zaskakuje fakt ile wokół nas jest działaczy i działaczek, osób które wykazuja wewnętrzną potrzebę wyjścia poza schemat i zrobienia dla swojej małej ojczyzny „czegoś więcej”.

Z okazji 5 lecia chciałabym przypomnieć jak Fundacja powstała.
Fundacja ma siedzibę na terenie powiatu braniewskiego, powołana została przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych Pomocna Dłoń w Braniewie oraz Bank Żywności w Olsztynie. Mamy więc za mentorów naprawdę silne organizację, z których każda ma inną „specjalizację”, a z których doświadczenia staramy się czerpać garściami. Jesteśmy organizacją nastawioną na wsparcie rozwoju lokalnego w powiecie braniewskim, choć od tego roku rozwinęliśmy skrzydła i działania naszej organizacji są widoczne są już w skali województwa.

Mimo, tego że głównie zajmujemy się działaniami lokalnymi, nie obce jest nam również szerzenie właściwych postaw obywatelskich jak np. udziału w wyborach. Dlatego też swoje 5 urodziny postanowiliśmy uczcić spotkaniem dotyczącym zbliżających się wyborów swoich przedstawicieli w Unii Europejskiej, a także rozmowy w miłej atomsferze jak postrzegamy Unię Europejską, czy widzimy w niej zagrożenie czy jednak szansę rozwoju, a przede wszystkim, czy sami siebie postrzegamy jako europejczyków. Spotkanie, w którym udział brały osoby związane z Fundacją „Żółty Szalik” – stypendyści, uczestnicy trwających projektów, zespół Fundacji. Spotkanie uświetnili Pan Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie oraz Pani Anna Modzelewska z Komisji Europejskiej – jak to określił Pan Michał „dobry duch naszego regionu w Komisji Europejskiej”. Goście naprawdę znakomici, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, zarówno zawodowym jak i życiowym. Poniżej kilka ujęć ze spotkania

KIS na Targach Pracy

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej we Fromborku odwiedzili 24 kwietnia Targi Pracy i Edukacji. Tego samego dnia spotkali się z pracodawcą p. Kaliną Jakimczuk w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.Wszystko to w poszukiwaniu perspektyw rozwoju, odpowiedniego dla siebie zatrudnienia i form doskonalenia zawodowego.