Miesięczne archiwum: marzec 2019

Zdrowy Babigród

Każdy z nas wie, że najważniejsze w życiu jest zdrowie! Krok w kierunku zdrowia i radości życia dały Panie z Babigrodu (koła gospodyń wiejskich) w Bogdanach za sprawą spotkania profilaktycznego dotyczącego tematyki raka piersi. To temat bardzo ważny – co roku nowotwory zbierają ogromne żniwo. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt późne wykrycie choroby. Jednak w przypadku nowotworów piersi mamy tą przewagę, że możemy ich stan sprawdzić same i wykryć ewentualne zmiany. Samobadanie piersi nie jest ani skomplikowane, ani czasochłonne, a może uratować nam życie- BADAJMY SIĘ ! 😀

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”