Miesięczne archiwum: listopad 2019

Rozkręćmy Koła Gospodyń Wiejskich

Jeśli prowadzicie Koło Gospodyń Wiejskich lub chcecie je założyć i aktywnie działać na rzecz swojej społeczności, zgłoście się do nas!

Fundacja „Żółty Szalik” od ponad pięciu lat wspiera społeczności lokalne w ramach wewnętrznego programu Aktywne Społeczności. Pomagamy w integracji, edukacji oraz pozyskaniu środków. Fundujemy stypendia, wspieramy kluby seniora i aktywną młodzież, pracujemy z rodzinami. W naszej codziennej pracy często spotykamy się z aktywnymi mieszkańcami. Obserwując zaangażowanie, wsłuchując się w Państwa głosy i zgłaszane potrzeby, doszliśmy do wniosku, iż istnieje potrzeba wsparcia w budowaniu trwałej aktywności. Jednym z najczęściej zgłaszanych pomysłów było tworzenie i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich.

Dlatego też pomożemy w utworzeniu lub rozwinięciu istniejących już czterech Kół Gospodyń Wiejskich. Wybrane w konkursie Koła mogą liczyć na:

– pomoc w utworzeniu, zarejestrowaniu Koła i zaplanowaniu jego rozwoju

– wsparcie animatorki

– pomoc i wsparcie w realizacji warsztatów oraz imprez edukacyjnych, integracyjnych, doradztwo w zakresie pozyskania środków na realizację działań

– dofinansowanie wybranej inicjatywy

Łącznie jedno Koło może otrzymać wsparcie do wartości 2 500 zł. Najbardziej zaangażowane grupy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie do wysokości 1 500zł (w tym wyjazdy, dodatkowe szkolenia).

Kwota ta niezależna jest od ew. wsparcia z ARiMR.

Zgłoście się do nas wypełniając formularz dostępny na stronie www.zoltyszalik.org lub w biurze Fundacji we Fromborku. Formularze należy dostarczyć do biura przy ulicy Braniewskiej 11, 14-530 Frombork osobiście, pocztą lub e-mailowo na adres biuro@zoltyszalik.org.

Wszelkich informacji udzielamy pod telefonem 887 187 011 (Aleksandra Bożętka). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.12.2019r.

Spotkanie Sołtysów i Sołtysek z terenu gmin Frombork i Braniewo

Fundacja „Żółty Szalik” zaprasza Sołtysów i Sołtyski z gmin Frombork i Braniewo na spotkanie, które odbędzie się 5.12.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Fundacji przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku.

Szanowni Państwo,

Fundacja „Żółty Szalik” od ponad pięciu lat wspiera społeczności lokalne. Pomagamy w integracji, edukacji oraz pozyskaniu środków. Fundujemy stypendia, wspieramy kluby seniora i aktywną młodzież, pracujemy z rodzinami. W naszej codziennej pracy często spotykamy się z lokalnymi liderkami i liderami. Wiele, wielu z nich to sołtyski i sołtysi. Obserwując ich zaangażowanie, wsłuchując się w Państwa głosy i zgłaszane potrzeby, doszliśmy do wniosku, iż istnieje potrzeba spotkania, wymiany doświadczeń, edukacji. Pomysł ten przedyskutowaliśmy z wieloma Sołtyskami, Sołtysami, włodarzami obu gmin, zgodnie przyznali, że jest wart realizacji.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Sołtysów i Sołtysek z terenu gmin Frombork i Braniewo. Spotkanie odbędzie się 5.12.2019r. o godzinie 15:30 w siedzibie Fundacji „Żółty Szalik” – Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku.

Podczas spotkania chcemy poznać Państwa potrzeby i pomysły dotyczące działań aktywizacyjnych, przedstawić możliwości działania, rozwoju. Planujemy też dyskusję nt. potrzeby i możliwości współpracy, dalszych działań pod roboczą nazwą Forum Sołtysów.

Liczę na Państwa obecność z nadzieją na zapoczątkowanie stałej współpracy wzmacniającej działania Sołtysek, Sołtysów i ich sołectw na terenie gmin Frombork i Braniewo.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 28.11.2019r. dzwoniąc pod numer 887 187 010. Osoba do kontaktu – Rafał Wróblewski, dyrektor Fundacji „Żółty Szalik”.

Z poważaniem,


Marek Zbytniewski, Prezes Zarządu Fundacji „Żółty Szalik”