Unieważnienie postępowania – rozeznanie rynku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NR RUIII/01/03/2022

Fundacja Żółty Szalik informuje, że z powodu błędów formalnych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku nr RUIII/01/03/2022
w ramach projektu pn.” Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja IIIwspółfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.