Miesięczne archiwum: październik 2022

Konkurs Najaktywniejszy Senior Powiatu Braniewskiego w 2021


Fundacja Żółty Szalik we Fromborku oraz Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie ogłaszają VII edycję konkursu pod hasłem „NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR POWIATU BRANIEWSKIEGO W 2021 ROKU”!

Szukamy najaktywniejszego seniora powiatu braniewskiego 2021 roku! Pasjonata, lidera w swoim środowisku, osoby, która się w pozytywny sposób wyróżnia i jest zaprzeczeniem powszechnego stereotypu seniora.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada 2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@zoltyszalik.org lub w formie tradycyjnej w biurach organizatorów:

Fundacja Żółty Szalik

ul. Braniewska 11 a, 14-530 Frombork

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie

ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i nieformalne grupy osób. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 listopada 2022 r. w czasie Braniewskiego Dnia Seniora.

Kontakt w sprawie konkursu – Małgorzata Dębicka, tel: 509 037 664 .

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Aktywne Braniewo” z dotacji w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Stypendia dla młodzieży – edycja 2022/2023

Rozpoczynamy kolejną edycję Programu Stypendialnego Fundacji Żółty Szalik! Stypendia kierujemy do dzieci i młodzieży z terenu powiatu braniewskiego. Aby zostać naszym stypendystą należy wykazać się postawą zaangażowaną w działania na rzecz innych, w wolontariat. Premiujemy dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, ale doceniamy również wysiłek włożony w poprawę wyników w nauce. Już w listopadzie poznamy kolejnych stypendystów naszego programu!

Rekrutacja do projektu „Aktywni z plusem”

Serdecznie zapraszamy seniorów z gminy Frombork do udziały w projekcie „Aktywni z plusem” trwającym od października do końca 2022 roku.

W programie dla uczestników powyżej 60 roku życia:

– Cykl warsztatów edukacyjnych BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW – tym spotkanie ze strażakiem, warsztaty komputerowe i trening uważności

– Cykl spotkań BEZPIECZNA STAROŚĆ — w tym spotkanie z policjantem, notariuszem i rzecznikiem osób starszych

– Cykl warsztatów AKTYWNOŚCI SENIORSKIEJ – zajęcia ruchowe i zajęcia wirtualnej rzeczywistości

– Wyjazdowy Klub Seniora- Animacja lokalna – w tym inicjatywy lokalne

Chęć udziału można zgłaszać pod numerem 887 187 006 lub osobiście w siedzibie Fundacji przy ulicy Braniewskiej 11A we Fromborku

Projekt realizowany przez Fundację „Żółty Szalik” ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.