Rekrutacja do projektu „Pozytywne Braniewo!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Pozytywne Braniewo!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Pozytywne Braniewo!” skierowany jest do 36 mieszkańców gminy Braniewo zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego.


Rekrutacja trwa w okresie: 01.01-31.01.2023r.


Dokumenty rekrutacyjne można składać:
 – osobiście w siedzibie Fundacji przy ulicy Braniewskiej 11A, 14-530 Frombork
– wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: biuro.zoltyszalik@gmail.com.


Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą otrzymać wsparcie personelu
w procesie aplikacji do projektu (pomoc w wypełnieniu dok. aplikacyjnych, na przykład w przypadku osób niedowidzących dostosowane wzory formularzy z powiększoną czcionką, osoby z utrudnieniami w poruszaniu się będą mogły skorzystać z dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do miejsca zamieszkania itp.) po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem biura projektu: 887 187 006

O PROJEKCIE:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 36 osób, w tym 28 kobiet i min. 3 osób z niepełnosprawnościami z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie 01.01.2023-30.09.2023r.
Odbiorcy to 36 osób, w tym osoby powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów. Każdy z uczestników zostanie poddany diagnozie potrzeb przez zespół specjalistów. Na jej podstawie dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie. Wspomniane wsparcie obejmuje:

 1. Usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób zależnych
 2. Warsztaty:
 • Zajęcia IT zarówno z podstawowej obsługi komputera jak i wirtualnej rzeczywistości
 • Zajęcia ruchowe np. joga
 • Cykl spotkań bezpieczna starość” – spotkania dotyczące:
  • Czad cichy zabójca i inne zagrożenia w gospodarstwie domowym
  • Pierwsza pomoc
  • Trening uważności – rozwój funkcji poznawczych
  • Nie tylko „na wnuczka” – skuteczne metody wzywania pomocy
 • Warsztaty szyte na miarę wg. zainteresowań uczestników
 1. Poradnictwo specjalistyczne:
 • Prawne
 • Mediacyjne
 • Gospodarowania budżetem
 • inne, wg, indywidualnych potrzeb
 1. Wsparcie psychologa
 2. W ramach cyklu „Żyj zdrowo i aktywnie” – wyjścia do kina, teatru, muzeum lub restauracji
 3. Wyjazdowy Klub Seniora – dwudniową wycieczka do wybranego miejsca wraz z atrakcjami
 4. Animację lokalną
 • spotkania integracyjne (dyskusje, gry edukacyjne itd.)
 • koło wolontariatu
 • inicjatywy lokalne (typu piknik, impreza świąteczna, koncert)
 • koła zainteresowań wg potrzeb uczestników

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: