Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – kolejna edycja

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania inicjatyw do konkursu dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z powiatu braniewskiego.
W konkursie realizowanym w ramach projektu „Aktywne Braniewo!” wygrać można dofinansowanie inicjatywy w wysokości 3000 zł.
Zgłoszenia można przesyłać do 07.04.2023r. mailowo bądź dostarczyć osobiście do Fundacji pod adres ul. Braniewska 11a we Fromborku.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym do pobrania poniżej:

Projekt „Aktywne Braniewo!” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.