Lista stypendystów II edycji Programu Stypendialnego

Do rozpatrzenia wniosków powołana została Komisja Stypendialna składająca się z 7 osób, której przewodniczącą była Pani Małgorzata Dębicka. Komisja pracowała w oparciu o Regulamin Programu Stypendialnego oraz o Regulamin Komisji Stypendialnej. W sumie zostało przyznanych 11 stypendiów.

Poniżej lista tegorocznych stypendystów:

Norbert Dąbrowski

Żaneta Rokicka

Anna Chomko

Błażej Stelmarski

Jakub Urawski

Przemysław Konewka

Izabela Górska

Martyna Kruszewska

Milena Góralczyk

Małgorzata Kurowska

Paweł Neumann