Miesięczne archiwum: grudzień 2015

Projekt „na rzecz rodzin” c.d 2

Na przedświątecznym spotkaniu podsumowaliśmy projekt NA RZECZ RODZIN  dofinansowany przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w ramach zadania publicznego pod nazwą „ Kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.

Na początek uczestniczki wysłuchały porad fachowca, który doradzał im jak urządzić przedświąteczne spotkanie, a później wykorzystując zdobytą wiedzę, pod nadzorem animatorki i koordynatorki, przygotowały wypieki i nakryły do stołu, przy którym odbyło się  spotkanie podsumowujące projekt. Oprócz uczestniczek projektu w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Fundacji „Żółty szalik”, władz samorządowych i zaprzyjaźnionych instytucji. Spotkanie, w którym wzięło udział 25. osób odbyło się 17. grudnia 2015 roku  w prowadzonym przez Fundację „Żółty Szalik” z Braniewa Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku. W trakcie spotkania realizatorzy projektu i jego uczestniczki  relacjonowali gościom przebieg i rezultaty dotychczasowych działań. Były miłe wspomnienia i podziękowania za udzieloną pomoc, które odebrał m.in. wójt gminy Braniewo Tomasz Sielicki za wsparcie udzielone na wyjazd  uczestniczek na warsztaty edukacyjne  do Warszawy.  Kobiety z projektu podkreślały, że spotkania i projektowe działania, w których brały udział (warsztaty, spotkania ze specjalistami, prawnikami, terapeutami) wniosły do ich życia dużo wiedzy. Dzięki nim stały się silniejsze psychicznie, spotkały siebie, nawiązały kontakty i teraz wiedzą, że z każdym problemem można sobie poradzić przy odrobinie wsparcia z zewnątrz.

SONY DSC

Projekt NA RZECZ RODZIN realizowany jest  przez Fundację Żółty Szalik, dofinansowany przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w ramach zadania publicznego pod nazwą „ Kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.

O Fromborku, Silver Sharing i aktywności Seniorów

W ramach projektu ” INICJATYWA SILVER SHARING” prowadzonego przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, telewizja regionalna przygotowała film, poświęcony m.in. aktywnej grupie seniorów z Fromborka, działających przy Fundacji Żółty Szalik.
Film kręcony m.in. w Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku, prowadzonym przez Fundację Żółty Szalik. Zapraszamy do obejrzenia:

http://krakow.tvp.pl/22987768/seria-iii-7-xii-2015