Catering i Noclegi

Fundacja „Żółty Szalik” prowadzi przedsiębiorstwo społeczne, które świadczy usługi gastronomiczne i noclegowe w ośrodku, który zlokalizowany jest na malowniczym wzgórzu we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11A. Fakt, że jest to przedsiębiorstwo społeczne wskazuje, że zysk z prowadzonej przez nas działalności przeznaczany jest w całości na funkcjonowanie i realizację celów statutowych Fundacji, a część prac wykonywana jest przez osoby, które Fundacja wspiera w ramach swojej działalności społecznej. Oznacza to również, że korzystając z naszych usług i kupując nasze produkty wspierasz aktywizację społeczną i zawodową osób defaworyzowanych, pomoc osobom starszym, współuczestniczysz w organizacji zajęć rozwijających pasje dzieci i młodzieży, a także pomagasz nam robić więcej dla innych.

Wśród naszych usług są m.in.: