O Nas

Fundacja Żółty Szalik to organizacja nastawiona na wszechstronne wsparcie rozwoju lokalnego powiatu braniewskiego. Podejmuje działania w obszarze wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych i in. Mamy siedzibę na terenie powiatu braniewskiego. Fundacja powołana została przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych Pomocna Dłoń w Braniewie oraz Bank Żywności w Olsztynie.

 Naszym celem jest inicjowanie modelowych rozwiązań społecznych. Swoje cele fundacja realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze strefą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osób prywatnych, z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi instytucjami o podobnym profilu działania.

Od roku 2014 Fundacja prowadzi fundusz stypendialny. Na pomoc mogą liczyć uczniowie w trudnej sytuacji materialnej – zarówno uczniowie szczególnie uzdolnieni jak i osoby z problemami w nauce. W 2014  roku stypendia zostały przyznane następująco:

  • 10 dla uczniów uzdolnionych
  • 9 dla uczniów z problemami w nauce
  • 1 dla dziecka w przedszkolu

Środki na stypendium pozyskaliśmy od sponsorów prywatnych, a także organizacji pozarządowych. Jedno ze stypendiów ufundowali m.in. słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Braniewie.

Fundacja prowadzi Centrum Wolontariatu. Kontynuuje i rozwija jego działalność we współpracy z Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń oraz Federacją FOSa, które uruchomiły i realizowały działania Centrum od 2010 r. Do tej pory przewinęło się przez Centrum ponad 80 wolontariuszy. Na dzień dzisiejszy centrum wolontariatu w swoich strukturach ma dodatkowo 3 punkty wolontariatu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (Szyleny, Lipowina, Żelazna Góra).

Mamy również doświadczenie we wspieraniu aktywności obywatelskiej organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców. Wsparciem z naszej strony zostały objęte są m. in.

  • kobiety dotknięte przemocą domową,
  • mieszkańcy Gronówka, których wspieraliśmy animacyjnie,
  • osoby ubogie, którym przekazano pomoc żywnościową,
  • chora na raka dziewczynka
  • seniorzy

Dzięki współpracy z innymi NGO oraz przedstawicielami samorządu dotychczasowe działania były sukcesem, a dzięki wsparciu możemy coraz więcej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.