Archiwa kategorii: Akcje

Świadczymy usługi asystenckie w gminie Braniewo!

Fundacja Żółty Szalik w ramach swojej działalności oferuje odpłatne, specjalistyczne usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.


Usługi asystenckie i opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


Wszystkie nasze usługi wykonywane są w domach naszych podopiecznych co pozwala na swobodną atmosferę, intymność oraz dobre samopoczucie klientów.

Zachęcamy skorzystania z usług i kontaktu pod numerem: 887 187 006 lub mailowo na adres biuro@zoltyszalik.org

Miejsca świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych powstały w ramach realizacji projektu „ Pozytywne Braniewo! ” RPWM.11.02.03-28-0086/22

Konkurs Najaktywniejszy Senior Powiatu Braniewskiego w 2022 roku

Fundacja Żółty Szalik we Fromborku oraz Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie ogłaszają VIII edycję konkursu pod hasłem „NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR POWIATU BRANIEWSKIEGO W 2022 ROKU”!

Szukamy najaktywniejszego seniora powiatu braniewskiego 2022 roku! Pasjonata, lidera w swoim środowisku, osoby, która się w pozytywny sposób wyróżnia i jest zaprzeczeniem powszechnego stereotypu seniora.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września 2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@zoltyszalik.org lub w formie tradycyjnej w biurach organizatorów:

Fundacja Żółty Szalik

ul. Braniewska 11 a, 14-530 Frombork

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie

ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i nieformalne grupy osób.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 września 2023 r.

DOKUMENTY KONKURSOWE:

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Pozytywne Braniewo!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – kolejna edycja

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania inicjatyw do konkursu dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z powiatu braniewskiego.
W konkursie realizowanym w ramach projektu „Aktywne Braniewo!” wygrać można dofinansowanie inicjatywy w wysokości 3000 zł.
Zgłoszenia można przesyłać do 07.04.2023r. mailowo bądź dostarczyć osobiście do Fundacji pod adres ul. Braniewska 11a we Fromborku.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym do pobrania poniżej:

Projekt „Aktywne Braniewo!” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Rekrutacja do projektu „Pozytywne Braniewo!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Pozytywne Braniewo!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Pozytywne Braniewo!” skierowany jest do 36 mieszkańców gminy Braniewo zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego.


Rekrutacja trwa w okresie: 01.01-31.01.2023r.


Dokumenty rekrutacyjne można składać:
 – osobiście w siedzibie Fundacji przy ulicy Braniewskiej 11A, 14-530 Frombork
– wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: biuro.zoltyszalik@gmail.com.


Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą otrzymać wsparcie personelu
w procesie aplikacji do projektu (pomoc w wypełnieniu dok. aplikacyjnych, na przykład w przypadku osób niedowidzących dostosowane wzory formularzy z powiększoną czcionką, osoby z utrudnieniami w poruszaniu się będą mogły skorzystać z dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do miejsca zamieszkania itp.) po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem biura projektu: 887 187 006

O PROJEKCIE:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 36 osób, w tym 28 kobiet i min. 3 osób z niepełnosprawnościami z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie 01.01.2023-30.09.2023r.
Odbiorcy to 36 osób, w tym osoby powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów. Każdy z uczestników zostanie poddany diagnozie potrzeb przez zespół specjalistów. Na jej podstawie dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie. Wspomniane wsparcie obejmuje:

 1. Usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób zależnych
 2. Warsztaty:
 • Zajęcia IT zarówno z podstawowej obsługi komputera jak i wirtualnej rzeczywistości
 • Zajęcia ruchowe np. joga
 • Cykl spotkań bezpieczna starość” – spotkania dotyczące:
  • Czad cichy zabójca i inne zagrożenia w gospodarstwie domowym
  • Pierwsza pomoc
  • Trening uważności – rozwój funkcji poznawczych
  • Nie tylko „na wnuczka” – skuteczne metody wzywania pomocy
 • Warsztaty szyte na miarę wg. zainteresowań uczestników
 1. Poradnictwo specjalistyczne:
 • Prawne
 • Mediacyjne
 • Gospodarowania budżetem
 • inne, wg, indywidualnych potrzeb
 1. Wsparcie psychologa
 2. W ramach cyklu „Żyj zdrowo i aktywnie” – wyjścia do kina, teatru, muzeum lub restauracji
 3. Wyjazdowy Klub Seniora – dwudniową wycieczka do wybranego miejsca wraz z atrakcjami
 4. Animację lokalną
 • spotkania integracyjne (dyskusje, gry edukacyjne itd.)
 • koło wolontariatu
 • inicjatywy lokalne (typu piknik, impreza świąteczna, koncert)
 • koła zainteresowań wg potrzeb uczestników

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania inicjatyw do konkursu dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z powiatu braniewskiego.

W konkursie realizowanym w ramach projektu „Silna partycypacja obywatelska w Powiecie Braniewskim” wygrać można dofinansowanie inicjatywy w wysokości 2520 zł.

Zgłoszenia można przesyłać do 16.12.2022r. mailowo bądź dostarczyć osobiście do Fundacji pod adres ul. Braniewska 11a we Fromborku.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym do pobrania poniżej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Konkurs Najaktywniejszy Senior Powiatu Braniewskiego w 2021


Fundacja Żółty Szalik we Fromborku oraz Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie ogłaszają VII edycję konkursu pod hasłem „NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR POWIATU BRANIEWSKIEGO W 2021 ROKU”!

Szukamy najaktywniejszego seniora powiatu braniewskiego 2021 roku! Pasjonata, lidera w swoim środowisku, osoby, która się w pozytywny sposób wyróżnia i jest zaprzeczeniem powszechnego stereotypu seniora.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada 2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@zoltyszalik.org lub w formie tradycyjnej w biurach organizatorów:

Fundacja Żółty Szalik

ul. Braniewska 11 a, 14-530 Frombork

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie

ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i nieformalne grupy osób. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 listopada 2022 r. w czasie Braniewskiego Dnia Seniora.

Kontakt w sprawie konkursu – Małgorzata Dębicka, tel: 509 037 664 .

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Aktywne Braniewo” z dotacji w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Stypendia dla młodzieży – edycja 2022/2023

Rozpoczynamy kolejną edycję Programu Stypendialnego Fundacji Żółty Szalik! Stypendia kierujemy do dzieci i młodzieży z terenu powiatu braniewskiego. Aby zostać naszym stypendystą należy wykazać się postawą zaangażowaną w działania na rzecz innych, w wolontariat. Premiujemy dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, ale doceniamy również wysiłek włożony w poprawę wyników w nauce. Już w listopadzie poznamy kolejnych stypendystów naszego programu!

Rekrutacja do projektu „Aktywni z plusem”

Serdecznie zapraszamy seniorów z gminy Frombork do udziały w projekcie „Aktywni z plusem” trwającym od października do końca 2022 roku.

W programie dla uczestników powyżej 60 roku życia:

– Cykl warsztatów edukacyjnych BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW – tym spotkanie ze strażakiem, warsztaty komputerowe i trening uważności

– Cykl spotkań BEZPIECZNA STAROŚĆ — w tym spotkanie z policjantem, notariuszem i rzecznikiem osób starszych

– Cykl warsztatów AKTYWNOŚCI SENIORSKIEJ – zajęcia ruchowe i zajęcia wirtualnej rzeczywistości

– Wyjazdowy Klub Seniora- Animacja lokalna – w tym inicjatywy lokalne

Chęć udziału można zgłaszać pod numerem 887 187 006 lub osobiście w siedzibie Fundacji przy ulicy Braniewskiej 11A we Fromborku

Projekt realizowany przez Fundację „Żółty Szalik” ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Dotacja na zakup wyposażenia służącego przebywającym u nas gościom z Ukrainy

Miło Nam poinformować, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nasza Fundacja zakupiła wyposażenie, które służyć będzie przebywającym u Nas obywatelom Ukrainy. W ramach projektu „Żółty Szalik dla Ukrainy” zakupiona została kuchenka elektryczna oraz zamek szyfrowo-kodowy. Środki z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 umożliwiły Nam również zatrudnienie personelu, który przez okres 2 miesięcy pracował na rzecz grupy z Ukrainy.