REALIZOWANE PROJEKTY:

Fundacja „Żółty Szalik” realizuje aktualnie projekt

Braniewska Akademia Obywatelska – wsparcie działalności poradniczej Fundacji Żółty Szalik

finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.