PROJEKTY UNIJNE

Fundacja „Żółty Szalik” realizuje aktualnie osiem projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: