Rozwój usług społecznych w gminie Susz – ed. II

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój usług społecznych w gminie Susz – ed. II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 24 kobiet i 18 mężczyzn (6 os. z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy Susz w terminie od 01.04.2020 do 31.05.2021.

Wsparcie dla każdego z uczestników i jego rodziny będzie określone w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji na podstawie przeprowadzonej wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Każdy z uczestników (rodzin) skorzysta z minimum trzech form wsparcia.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

– poradnictwo specjalistyczne (prawne, zdrowotne, rodzinne, wizerunkowe, higiena i zdrowe żywienie, postępowanie z osobami niesamodzielnymi i inne),

– wsparcie psychologa,

– usługi opiekuńcze i asystenckie skierowane do osób o obniżonej samodzielności i osób z niepełnosprawnościami

– praca socjalna

– cykle edukacyjne (warsztaty z gospodarowania budżetem domowy, autoprezentacji i wizerunku, podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze)

– animacja lokalna w dużej mierze skierowana na wsparcie osób starszych, ale też środowisk lokalnych

Dokumenty projektowe do pobrania:

Wartość całkowita projektu: 417 967,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 396 967,50 zł

​Koordynator projektu: Agnieszka Karczewska

Biuro projektu: Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com