Miesięczne archiwum: listopad 2020

Stypendia Fundacji „Żółty Szalik” – nabór

Fundacja „Żółty Szalik” we Fromborku we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zainicjowały innowacyjny program stypendialny. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży, będących w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo, Gminy Frombork oraz Miasta i Gminy Olsztyn.

Program wspiera zarówno uczniów uzdolnionym, jak i tych, którzy mają problemy z nauką, ale wykazują pozytywną zmianę w nauce, frekwencji i aktywną postawę społeczną.

Nabór wniosków trwa do 15 listopada 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania Stypendiów oraz z innymi niezbędnymi dokumentami:

Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

Pytania dotyczące stypendium prosimy kierować na e-mail biuro@zoltyszalik.org  lub pod nr telefonu 509 037 664.