Miesięczne archiwum: kwiecień 2020

Tablet dla Zdalniaka!

„TABLET DLA ZDALNIAKA” to akcja której celem jest zbieranie tabletów lub innych urządzeń (laptopów, komputerów stacjonarnych, telefonów komórkowych itp.) i/lub środków na ich zakup, w celu udostępniania im uczniom z najuboższych rodzin, które mają wesprzeć ich w zdalnym nauczaniu.

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZĄ AKCJĘ TUTAJ!!!

Taka potrzeba pojawiła się w związku z epidemią wirusa COVID-19 w Polsce, a wiele rodzin, szczególnie tych z niskimi dochodami i wielodzietnych, nie było na nią gotowych. Po zamknięciu szkół i ogłoszeniu stanu epidemii w naszym kraju rozpoczęto naukę przez Internet dzieci w wieku szkolnym, a rodzice rozpoczęli pracę zdalną. Wiele rodzin nie posiada, bądź posiada ograniczone ilości urządzeń, które spełniają wymogi sprzętowe do tego rodzaju edukacji. Szczególnie trudna sytuacja jest w rodzinach wielodzietnych gdzie jednoczesny dostęp w jednym czasie należy zapewnić kilku osobom na raz. Brak możliwości wzięcia udziału w lekcjach na bieżąco powoduje u dzieci zaległości, które mogą być trudne do nadrobienia w przyszłości.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Fundacja „Żółty Szalik” zainicjowała akcję „TABLET DLA ZDALNIAKA”, w ramach której udostępniamy tablety uczniom z najuboższych rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego, aby umożliwić im naukę w tych trudnych warunkach. Pierwszych 20 urządzeń trafiło już do potrzebujących rodzin z Powiatu Braniewskiego, Ostródzkiego i Olsztyna, kolejne są w drodze, jednak z naszej diagnozy wynika, że zapotrzebowanie jest o wiele większe i przerasta zasoby Fundacji. W związku z powyższym rozpoczęliśmy zbiórkę sprzętu do nauki zdalnej od osób prywatnych i przedsiębiorców. Zbieramy również środki na zakup nowych tabletów, które podarujemy potrzebującym rodzinom.

Koszt jednego tableta spełniającego minimum wymogów technicznych, to ok. 500 zł. Dzięki Wam chcielibyśmy zakupić 10 takich urządzeń, które trafią do tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Jest to tylko część naszej akcji, bo to tylko kropla w morzu potrzeb, jednak każda kropla ma znaczenie i przybliża nas do realizacji celu, a obdarowywanym rodzinom otwiera nowe możliwości dając szansę na normalną naukę. POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM! RAZEM!!!

Dołączyć do naszej inicjatywy możesz na kilka sposobów:

  1. Przekazując sprzęt umożliwiający naukę zdalną, tj. tablet, laptop, komputer stacjonarny z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi, itp. na adres Fundacji „Żółty Szalik”, ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork
  2. Wpłacając środki na zakup nowego sprzętu multimedialnego dla potrzebujących rodzin na konto BNB Paribas, nr konta: 21 1600 1462 1893 1540 7000 0001 z dopiskiem „Tablet dla zdalniaka” lub poprzez zbiórkę na portalu zrzutka.pl . Za zebrane środki planujemy zakup tabletów, które przekażemy potrzebującym rodzinom. Przewidywany koszt 1 tableta to 500 zł.
  3. Organizacje mające pod swoją opieką rodziny potrzebujące wsparcia w postaci sprzętu do nauki zdalnej mogą zgłaszać zapotrzebowanie poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu akcji „Tablet dla Zdalniaka”.

Ze względu na wysoki koszt sprzętu i ograniczone zasoby Fundacji możliwe są 2 formy udostępnienia sprzętu: użyczenie lub przekazanie. Liczba zgłoszeń już teraz jest bardzo duża, cały czas przekazujemy pozyskany sprzęt, a więc zaznaczamy, że pierwszeństwo będą miały organizacje, które aktywnie włączą się w akcję pozyskiwania tabletów / środków i dobrze udokumentują potrzeby wskazanych osób, zgodnie z zapisami Regulaminu akcji.

Jeśli chcesz pomóc w inny sposób – zadzwoń: 605 484 853 lub napisz do nas na biuro@zoltyszalik.org.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

DO POBRANIA:


Rozwój usług społecznych w gminie Susz – ed. II

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój usług społecznych w gminie Susz – ed. II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 24 kobiet i 18 mężczyzn (6 os. z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy Susz w terminie od 01.04.2020 do 31.05.2021.

Wsparcie dla każdego z uczestników i jego rodziny będzie określone w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji na podstawie przeprowadzonej wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Każdy z uczestników (rodzin) skorzysta z minimum trzech form wsparcia.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

– poradnictwo specjalistyczne (prawne, zdrowotne, rodzinne, wizerunkowe, higiena i zdrowe żywienie, postępowanie z osobami niesamodzielnymi i inne),

– wsparcie psychologa,

– usługi opiekuńcze i asystenckie skierowane do osób o obniżonej samodzielności i osób z niepełnosprawnościami

– praca socjalna

– cykle edukacyjne (warsztaty z gospodarowania budżetem domowy, autoprezentacji i wizerunku, podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze)

– animacja lokalna w dużej mierze skierowana na wsparcie osób starszych, ale też środowisk lokalnych

Dokumenty projektowe do pobrania:

Wartość całkowita projektu: 417 967,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 396 967,50 zł

​Koordynator projektu: Agnieszka Karczewska

Biuro projektu: Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com