Miesięczne archiwum: marzec 2022

Rozeznanie rynku na usługę poradnictwa specjalistycznego

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania:  RUIII/02/03/2022

Data rozpoczęcia procedury: 17.03.2022 r. 

Realizator projektu: Fundacja Żółty Szalik, u. Braniewska 11A, 14-530 Frombork; telefon: 519 337 242;  e-mail: biuro@zoltyszalik.org ; adres strony internetowej: http://www.zoltyszalik.org

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczychdla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej:

 • Udzielenie poradnictwa rodzicom w zakresie wspierania dzieci w nauce
 • Poradnictwo rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci
 • Pomoc rodzicom w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci
 • Poradnictwo w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych
 • Pomoc rodzinie w poznaniu możliwości korzystania z platform edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

Minimalna liczba zleconych godzin doradztwa – 30 godzin.

Maksymalna liczba zleconych godzin doradztwa – 70 godzin.

Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie trwania projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym wykonawcą, w zależności od specyfiki potrzebnego poradnictwa i specjalizacji zgłoszonych wykonawców.

 1. Miejsce  realizacji usługi:

Gmina Braniewo i Gmina Frombork (głównie miejscowości: Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Cielętnik, Strubiny, Podleśne, Klejnówko, Rudłowo, Narusa). W ofercie należy uwzględnić koszty dojazdu do ww. miejscowości.

 • Okres realizacji usługi: od 01.04.2022  r. do 31.05.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.

2. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w szczególności musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać wykształcenie wyższe najlepiej pedagogiczne i/lub psychologiczne i/lub kierunkowe;
 • posiadać min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zlecający zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyższych wymogów przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji zamówienia.

3. Zawartość oferty:

Formularz oferty (Załącznik nr 1)

Ewentualne pełnomocnictwa

4. Termin i sposób składania ofert:

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 22.03.2022 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 15.00

– osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.

Pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania – rozeznanie rynku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NR RUIII/01/03/2022

Fundacja Żółty Szalik informuje, że z powodu błędów formalnych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku nr RUIII/01/03/2022
w ramach projektu pn.” Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja IIIwspółfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni

Fundacja Żółty Szalik wraz z partnerami Gminą Braniewo oraz Stowarzyszeniem Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie ogłaszają konkurs na zagospodarowanie przestrzeni.

Celem konkursu jest aktywizacja oraz integracja mieszkańców miejscowości objętych działaniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja III”, tj. Frombork, Cielętnik, Klejnówko, Rudłowo, Rogity, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Podleśne, Strubiny.

W ramach konkursu wygrać można sfinansowanie kosztów realizacji pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni na rzecz mieszkańców jednej z ww. miejscowości do kwoty 700 zł!

Nabór pomysłów trwa do dn. 30.04.2022r. do północy.

Pomysły opisane na właściwym formularzu (do pobrania poniżej) wraz ze zdjęciami przestrzeni planowanej do zagospodarowania i ewentualną wizualizacją planu należy dostarczyć mailowo na adres biuro@zoltyszalik.org lub pocztą/osobiście na adres biura Fundacji Żółty Szalik: ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork.

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@zoltyszalik.org.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne do pobrania poniżej:

Rozeznanie rynku – poradnictwo z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych

Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych dla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej:

 • Udzielenie poradnictwa rodzicom w zakresie wspierania dzieci w nauce
 • Poradnictwo rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci
 • Pomoc rodzicom w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci
 • Poradnictwo w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych
 • Pomoc rodzinie w poznaniu możliwości korzystania z platform edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

Łączna suma godzin doradztwa dla osób fizycznych nie przekroczy 90 godzin. Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie trwania projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym wykonawcą, w zależności od specyfiki potrzebnego poradnictwa i kwalifikacji uczestnika.

Miejsce  realizacji usługi:

Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Cielętnik, Strubiny. Oferta powinna zawierać koszty dojazdu do ww. miejscowości.

Okres realizacji usługi:

od 21.03.2022  r. do 31.05.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.

Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w szczególności musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać wykształcenie wyższe najlepiej pedagogiczne i/lub psychologiczne i/lub kierunkowe;
 • posiadają min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia  10.03.2022 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 15.00

– osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.