Miesięczne archiwum: październik 2018

Rekrutacja

 Fundacja Żółty Szalik z siedzibą w miejscowości Stępień 11/5 14-500 Braniewo, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Fromborku prowadzi nabór uczestników do nowego projektu pt. ,,KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE FROMBORKU’’

 

Nr wniosku: RPWM.11.01.01-28-0025/18

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

Nr i nazwa poddziałania: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i/ lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wielu powodów.

 

        Jeśli jesteś osobą:

-w przedziale wiekowym 15-64 lata,

-zamieszkujesz na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy  Frombork,

-jesteś osobą z niepełnosprawnością,

-znajdujesz się w trzeciej grupie osób tzw. oddalonych od   rynku pracy

-znajdujesz się w innej niekorzystnej sytuacji życiowej

 

Zgłoś się do osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku lub do biura projektu znajdującego się przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku (budynek Fundacji Żółty Szalik obok Powiatowego Domu Dziecka) lub wyślij swoje zgłoszenie drogą elektroniczną.

 

         Dzięki uczestnictwu w projekcie zyskasz:

-wypracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,

-wypracowanie Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnych spotkań z doradzcą zawodowym,

-indywidualne spotkania z psychologiem,

-udział w warsztatach dopasowanych do potrzeb uczestników w tym np. kompetencji społecznych i życiowych oraz poradnictwa z wielu dziedzin,

-zyskasz możliwość udziału w bezpłatnym kursie zawodowym lub odbyciu płatnego stażu,

-będziesz uczestniczył w zajęciach animacyjnych,

-weźmiesz udział w wyjeździe na Targi Pracy w Elblągu,

-poznasz nowych ludzi,

-odkryjesz pasje i zainteresowania,

-otrzymasz zasiłek socjalny na czas uczestnictwa w projekcie,

-otrzymasz wsparcie trenera pracy,

-zyskasz pewność siebie,

-zbliżysz się do rynku pracy

 

Zgłoszenia przyjmujemy również drogą internetową pod adresem www.zoltyszalik.org, pod adresem e-mail: fundacjazoltyszalik@gmail.com, a także pod nr tel. 55 243 75 35

 

                                                    Na zgłoszenia czekamy od 01.10.2018 r. do 19.10.2018 r.

Regulamin uczestnictwa :

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie_aktualny (1)

„200lat”

Październik jest miesiącem seniorów po pierwsze ze względu na fakt, że 1.10 obchodzimy międzynarodowy dzień Seniora, a po drugie dlatego, że to jesień a to jedyna pora roku kojarzona z wiekiem. Panie z Fromborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udowadniają raz po raz, że może i owszem jesień, ale pogodna i złota. Po realizacji projektu „Senior 60+80= empatia” Panie z Fromborka postanowiły kontynuować inicjatywy na rzecz Seniorów tzw. IV wieku. Tym razem inspirację zaczerpnęły od Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa” i jako pierwsze postanowiły w naszym powiecie zorganizować inicjatywę pod hasłem „200lat”.  Celem tej inicjatywy jest skupienie lokalnej społeczności po to by zorganizować obchody urodzin najstarszym jej członkom. Ponad to jest to wspaniała okazja do spotkania we wspólnym gronie, spędzenia razem czasu, a także uhonorowanie najstarszych mieszkańców. Pierwsze obchody „200lat” we Fromborku odbyły się 03.10.18  i okazały się niemałym sukcesem. Jubilaci dopisali, tort przygotowany przez Panią Elę był przepyszny, a atmosfera była naprawdę ciepła i sympatyczna. Wisienkę na torcie stanowiło wsparcie ze strony Urzędu Miasta i Gminy Frombork oraz Fromborskiego MGOK – dzięki ich wsparciu wydarzeniu towarzyszyły miłe niespodzianki- jak drobne prezenty i kwiaty dla jubilatów oraz okolicznościowe ciasteczka dla wszystkich uczestników. Zapewne dla wszystkich miłym gestem była również sama obecność zarówno Pani Burmistrz jak i Pani dyrektor MGOK wraz z pracownikami. Czas upłynął na rozmowach, wspólnym  śpiewaniu i dobrej zabawie. Ucztą dla duszy były solowe występy Pani Marii z UTW, która udowodniła nam, że talent nie ma wieku. Panie z Fromborskiego UTW zapowiadają kontynuację inicjatywy „200lat”, a ja z całego serca im kibicuje i wierzę, że każde kolejne obchody będą jeszcze wspanialsze.

Klub Integracji Społecznej we Fromborku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-kolorowe-1024x98.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób, w tym 16 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z terenu gminy Frombork w okresie 24 miesięcy.

W ramach projektu wsparciem zostanie objęty Klub Integracji Społecznej w gminie Frombork. Dla każdego z uczestników zostanie wypracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie.

Działania w projekcie to

  • cykl warsztatów motywacyjnych i kształcących kompetencje społeczne, interpersonalne oraz przedsiębiorczość
  • wsparcie psychologa
  • wsparcie trenera pracy
  • wsparcie animatora
  • oraz doradztwo zawodowe.

Uczestnicy będą kierowani na kursy zawodowe i kwalifikacyjne oraz staże u pracodawców.

Dokumenty projektowe do pobrania: