Archiwa kategorii: Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

Spotkanie MKIS

Jaki potencjał ma Frombork? Członkowie MKIS już to wiedzą!
11 stycznia uczestnicy Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej spotkali się na kolejnym spotkaniu. Tego dnia, po krótkiej zabawie integracyjnej, podczas której wszyscy mogli się lepiej poznać, przeprowadzono analizę SWOT. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery dwuosobowe grupy. W parach musieli wskazać silne i słabe strony Fromborka oraz szanse i zagrożenia z nich płynące. 
Zdaniem uczestników, atutem Grodu Kopernika jest duży potencjał turystyczny, wynikający z obecności Zalewu Wiślanego, statusu uzdrowiskowego oraz zabytków czy twórczości i grobu astronoma. 
Wśród słabych stron znalazło się duże bezrobocie, bieda, brak wystarczającej infrastruktury oraz brak zaangażowania i marazm. Podczas burzliwej dyskusji okazało się jednak, że  uczestnicy na wiele z niedogodności mają wpływ. Wystarczą tylko dobre chęci. 
Uczestnicy otrzymali także zadanie domowe. Na kolejne zajęcia mają przygotować analizę SWOT swojej osoby.
Kolejne spotkania MKIS zaplanowano w dniach 19 i 20 stycznia o godz. 16.00. W tych dniach poznają bliżej tajniki komunikacji społecznej.

Poznali oblicza wolontariatu

Poznali oblicza wolontariatu

9 grudnia w Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej we Fromborku”. Podczas zajęć uczestnicy zgłębiali tajniki i poznawali różne oblicza wolontariatu. Zebrani mieli za zadanie m.in. wskazać cechy, które charakteryzują prace wolontariacką, a także wykazać się empatią, próbując odnaleźć cechy wspólne z wylosowanymi postaciami tj. samotna matka, bezdomny czy aktor. Kolejna zabawa pozwoliła dodatkowo odkryć artystyczne umiejętności uczestników. Namalowali oni bowiem postać wolontariusza, czyli w ich oczach osoby o wielkim sercu, bezinteresownie niosącą pomoc. Po teoretycznym wprowadzeniu, przyszedł czas na praktykę. Zebrani musieli wymyślić trzy projekty, które chcieliby zrealizować: dla mieszkańców Fromborka, dzieci i seniorów. I tak w Grodzie Kopernika stanąłby plac zabaw „Radosna zabawa”. Z kolei w ramach projektu „Bo kochamy dzieci” najmłodsi mieszkańcy otrzymaliby świąteczne paczki, natomiast seniorzy w ramach działań „Pomoc dla seniorów” otrzymaliby wsparcie w leczeniu oraz towarzystwo wolontariuszy, którzy by się nimi opiekowali i spędzali z nimi czas.


Kolejne spotkanie odbyło się 14 grudnia. Tego dnia uczestników projektu odwiedził Mikołaj, który wręczył zebranym świąteczne prezenty.