Wszystkie wpisy, których autorem jest Alina Awiżeń

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – kolejna edycja

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania inicjatyw do konkursu dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z powiatu braniewskiego.
W konkursie realizowanym w ramach projektu „Aktywne Braniewo!” wygrać można dofinansowanie inicjatywy w wysokości 3000 zł.
Zgłoszenia można przesyłać do 07.04.2023r. mailowo bądź dostarczyć osobiście do Fundacji pod adres ul. Braniewska 11a we Fromborku.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym do pobrania poniżej:

Projekt „Aktywne Braniewo!” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Rekrutacja do projektu „Pozytywne Braniewo!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Pozytywne Braniewo!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Pozytywne Braniewo!” skierowany jest do 36 mieszkańców gminy Braniewo zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego.


Rekrutacja trwa w okresie: 01.01-31.01.2023r.


Dokumenty rekrutacyjne można składać:
 – osobiście w siedzibie Fundacji przy ulicy Braniewskiej 11A, 14-530 Frombork
– wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: biuro.zoltyszalik@gmail.com.


Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą otrzymać wsparcie personelu
w procesie aplikacji do projektu (pomoc w wypełnieniu dok. aplikacyjnych, na przykład w przypadku osób niedowidzących dostosowane wzory formularzy z powiększoną czcionką, osoby z utrudnieniami w poruszaniu się będą mogły skorzystać z dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do miejsca zamieszkania itp.) po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem biura projektu: 887 187 006

O PROJEKCIE:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 36 osób, w tym 28 kobiet i min. 3 osób z niepełnosprawnościami z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie 01.01.2023-30.09.2023r.
Odbiorcy to 36 osób, w tym osoby powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów. Każdy z uczestników zostanie poddany diagnozie potrzeb przez zespół specjalistów. Na jej podstawie dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie. Wspomniane wsparcie obejmuje:

 1. Usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób zależnych
 2. Warsztaty:
 • Zajęcia IT zarówno z podstawowej obsługi komputera jak i wirtualnej rzeczywistości
 • Zajęcia ruchowe np. joga
 • Cykl spotkań bezpieczna starość” – spotkania dotyczące:
  • Czad cichy zabójca i inne zagrożenia w gospodarstwie domowym
  • Pierwsza pomoc
  • Trening uważności – rozwój funkcji poznawczych
  • Nie tylko „na wnuczka” – skuteczne metody wzywania pomocy
 • Warsztaty szyte na miarę wg. zainteresowań uczestników
 1. Poradnictwo specjalistyczne:
 • Prawne
 • Mediacyjne
 • Gospodarowania budżetem
 • inne, wg, indywidualnych potrzeb
 1. Wsparcie psychologa
 2. W ramach cyklu „Żyj zdrowo i aktywnie” – wyjścia do kina, teatru, muzeum lub restauracji
 3. Wyjazdowy Klub Seniora – dwudniową wycieczka do wybranego miejsca wraz z atrakcjami
 4. Animację lokalną
 • spotkania integracyjne (dyskusje, gry edukacyjne itd.)
 • koło wolontariatu
 • inicjatywy lokalne (typu piknik, impreza świąteczna, koncert)
 • koła zainteresowań wg potrzeb uczestników

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania inicjatyw do konkursu dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z powiatu braniewskiego.

W konkursie realizowanym w ramach projektu „Silna partycypacja obywatelska w Powiecie Braniewskim” wygrać można dofinansowanie inicjatywy w wysokości 2520 zł.

Zgłoszenia można przesyłać do 16.12.2022r. mailowo bądź dostarczyć osobiście do Fundacji pod adres ul. Braniewska 11a we Fromborku.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym do pobrania poniżej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Konkurs Najaktywniejszy Senior Powiatu Braniewskiego w 2021


Fundacja Żółty Szalik we Fromborku oraz Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie ogłaszają VII edycję konkursu pod hasłem „NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR POWIATU BRANIEWSKIEGO W 2021 ROKU”!

Szukamy najaktywniejszego seniora powiatu braniewskiego 2021 roku! Pasjonata, lidera w swoim środowisku, osoby, która się w pozytywny sposób wyróżnia i jest zaprzeczeniem powszechnego stereotypu seniora.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada 2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@zoltyszalik.org lub w formie tradycyjnej w biurach organizatorów:

Fundacja Żółty Szalik

ul. Braniewska 11 a, 14-530 Frombork

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie

ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i nieformalne grupy osób. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 listopada 2022 r. w czasie Braniewskiego Dnia Seniora.

Kontakt w sprawie konkursu – Małgorzata Dębicka, tel: 509 037 664 .

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Aktywne Braniewo” z dotacji w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Stypendia dla młodzieży – edycja 2022/2023

Rozpoczynamy kolejną edycję Programu Stypendialnego Fundacji Żółty Szalik! Stypendia kierujemy do dzieci i młodzieży z terenu powiatu braniewskiego. Aby zostać naszym stypendystą należy wykazać się postawą zaangażowaną w działania na rzecz innych, w wolontariat. Premiujemy dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, ale doceniamy również wysiłek włożony w poprawę wyników w nauce. Już w listopadzie poznamy kolejnych stypendystów naszego programu!

Rekrutacja do projektu „Aktywni z plusem”

Serdecznie zapraszamy seniorów z gminy Frombork do udziały w projekcie „Aktywni z plusem” trwającym od października do końca 2022 roku.

W programie dla uczestników powyżej 60 roku życia:

– Cykl warsztatów edukacyjnych BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW – tym spotkanie ze strażakiem, warsztaty komputerowe i trening uważności

– Cykl spotkań BEZPIECZNA STAROŚĆ — w tym spotkanie z policjantem, notariuszem i rzecznikiem osób starszych

– Cykl warsztatów AKTYWNOŚCI SENIORSKIEJ – zajęcia ruchowe i zajęcia wirtualnej rzeczywistości

– Wyjazdowy Klub Seniora- Animacja lokalna – w tym inicjatywy lokalne

Chęć udziału można zgłaszać pod numerem 887 187 006 lub osobiście w siedzibie Fundacji przy ulicy Braniewskiej 11A we Fromborku

Projekt realizowany przez Fundację „Żółty Szalik” ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Dotacja na zakup wyposażenia służącego przebywającym u nas gościom z Ukrainy

Miło Nam poinformować, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nasza Fundacja zakupiła wyposażenie, które służyć będzie przebywającym u Nas obywatelom Ukrainy. W ramach projektu „Żółty Szalik dla Ukrainy” zakupiona została kuchenka elektryczna oraz zamek szyfrowo-kodowy. Środki z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 umożliwiły Nam również zatrudnienie personelu, który przez okres 2 miesięcy pracował na rzecz grupy z Ukrainy.

Rozeznanie rynku na usługę poradnictwa specjalistycznego

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania:  RUIII/02/03/2022

Data rozpoczęcia procedury: 17.03.2022 r. 

Realizator projektu: Fundacja Żółty Szalik, u. Braniewska 11A, 14-530 Frombork; telefon: 519 337 242;  e-mail: biuro@zoltyszalik.org ; adres strony internetowej: http://www.zoltyszalik.org

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczychdla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej:

 • Udzielenie poradnictwa rodzicom w zakresie wspierania dzieci w nauce
 • Poradnictwo rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci
 • Pomoc rodzicom w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci
 • Poradnictwo w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych
 • Pomoc rodzinie w poznaniu możliwości korzystania z platform edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

Minimalna liczba zleconych godzin doradztwa – 30 godzin.

Maksymalna liczba zleconych godzin doradztwa – 70 godzin.

Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie trwania projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym wykonawcą, w zależności od specyfiki potrzebnego poradnictwa i specjalizacji zgłoszonych wykonawców.

 1. Miejsce  realizacji usługi:

Gmina Braniewo i Gmina Frombork (głównie miejscowości: Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Cielętnik, Strubiny, Podleśne, Klejnówko, Rudłowo, Narusa). W ofercie należy uwzględnić koszty dojazdu do ww. miejscowości.

 • Okres realizacji usługi: od 01.04.2022  r. do 31.05.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.

2. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w szczególności musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać wykształcenie wyższe najlepiej pedagogiczne i/lub psychologiczne i/lub kierunkowe;
 • posiadać min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zlecający zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyższych wymogów przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji zamówienia.

3. Zawartość oferty:

Formularz oferty (Załącznik nr 1)

Ewentualne pełnomocnictwa

4. Termin i sposób składania ofert:

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 22.03.2022 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 15.00

– osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.

Pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania – rozeznanie rynku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NR RUIII/01/03/2022

Fundacja Żółty Szalik informuje, że z powodu błędów formalnych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku nr RUIII/01/03/2022
w ramach projektu pn.” Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja IIIwspółfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni

Fundacja Żółty Szalik wraz z partnerami Gminą Braniewo oraz Stowarzyszeniem Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie ogłaszają konkurs na zagospodarowanie przestrzeni.

Celem konkursu jest aktywizacja oraz integracja mieszkańców miejscowości objętych działaniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja III”, tj. Frombork, Cielętnik, Klejnówko, Rudłowo, Rogity, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Podleśne, Strubiny.

W ramach konkursu wygrać można sfinansowanie kosztów realizacji pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni na rzecz mieszkańców jednej z ww. miejscowości do kwoty 700 zł!

Nabór pomysłów trwa do dn. 30.04.2022r. do północy.

Pomysły opisane na właściwym formularzu (do pobrania poniżej) wraz ze zdjęciami przestrzeni planowanej do zagospodarowania i ewentualną wizualizacją planu należy dostarczyć mailowo na adres biuro@zoltyszalik.org lub pocztą/osobiście na adres biura Fundacji Żółty Szalik: ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork.

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@zoltyszalik.org.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne do pobrania poniżej: