Wszystkie wpisy, których autorem jest Alina Awiżeń

Stypendia Fundacji „Żółty Szalik” – nabór

Fundacja „Żółty Szalik” we Fromborku we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zainicjowały innowacyjny program stypendialny. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży, będących w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo, Gminy Frombork oraz Miasta i Gminy Olsztyn.

Program wspiera zarówno uczniów uzdolnionym, jak i tych, którzy mają problemy z nauką, ale wykazują pozytywną zmianę w nauce, frekwencji i aktywną postawę społeczną.

Nabór wniosków trwa do 15 listopada 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania Stypendiów oraz z innymi niezbędnymi dokumentami:

Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

Pytania dotyczące stypendium prosimy kierować na e-mail biuro@zoltyszalik.org  lub pod nr telefonu 509 037 664.

Spotkanie Sołtysów i Sołtysek z terenu gmin Frombork i Braniewo

Fundacja „Żółty Szalik” zaprasza Sołtysów i Sołtyski z gmin Frombork i Braniewo na spotkanie, które odbędzie się 5.12.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Fundacji przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku.

Szanowni Państwo,

Fundacja „Żółty Szalik” od ponad pięciu lat wspiera społeczności lokalne. Pomagamy w integracji, edukacji oraz pozyskaniu środków. Fundujemy stypendia, wspieramy kluby seniora i aktywną młodzież, pracujemy z rodzinami. W naszej codziennej pracy często spotykamy się z lokalnymi liderkami i liderami. Wiele, wielu z nich to sołtyski i sołtysi. Obserwując ich zaangażowanie, wsłuchując się w Państwa głosy i zgłaszane potrzeby, doszliśmy do wniosku, iż istnieje potrzeba spotkania, wymiany doświadczeń, edukacji. Pomysł ten przedyskutowaliśmy z wieloma Sołtyskami, Sołtysami, włodarzami obu gmin, zgodnie przyznali, że jest wart realizacji.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Sołtysów i Sołtysek z terenu gmin Frombork i Braniewo. Spotkanie odbędzie się 5.12.2019r. o godzinie 15:30 w siedzibie Fundacji „Żółty Szalik” – Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku.

Podczas spotkania chcemy poznać Państwa potrzeby i pomysły dotyczące działań aktywizacyjnych, przedstawić możliwości działania, rozwoju. Planujemy też dyskusję nt. potrzeby i możliwości współpracy, dalszych działań pod roboczą nazwą Forum Sołtysów.

Liczę na Państwa obecność z nadzieją na zapoczątkowanie stałej współpracy wzmacniającej działania Sołtysek, Sołtysów i ich sołectw na terenie gmin Frombork i Braniewo.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 28.11.2019r. dzwoniąc pod numer 887 187 010. Osoba do kontaktu – Rafał Wróblewski, dyrektor Fundacji „Żółty Szalik”.

Z poważaniem,


Marek Zbytniewski, Prezes Zarządu Fundacji „Żółty Szalik”