Aktywne Braniewo

Celem projektu „Aktywne Braniewo” jest wspieranie rozwoju oraz zwiększenie obecności różnych form samoorganizacji mieszkańców powiatu braniewskiego w życiu publicznym, a także wspieranie dialogu obywatelskiego.

Realizacja projektu odbywa się w okresie od 01.12.2021 roku do 31.05.2023 roku.

Projekt obejmuje szereg działań ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców powiatu braniewskiego należących do 4 grup: młodzieży, seniorów, sołtysów oraz członków Kół Gospodyń Wiejskich.

ZOBACZ WPISY związane z realizacją projektu:

Projekt „Aktywne Braniewo” realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) prowadzonego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021.