Aktywne Braniewo

Celem projektu „Aktywne Braniewo” jest wspieranie rozwoju oraz zwiększenie obecności różnych form samoorganizacji mieszkańców powiatu braniewskiego w życiu publicznym, a także wspieranie dialogu obywatelskiego.

Realizacja projektu odbywa się w okresie od 01.12.2021 roku do 31.05.2023 roku.

Projekt obejmuje szereg działań ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców powiatu braniewskiego należących do 4 grup: młodzieży, seniorów, sołtysów oraz członków Kół Gospodyń Wiejskich.

ZOBACZ WPISY związane z realizacją projektu:

Relacja z realizacji projektu „Aktywne Braniewo” dostępna na profilu Facebook https://www.facebook.com/aktywnebraniewo

Projekt „Aktywne Braniewo” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.