Wszystkie wpisy, których autorem jest kasztaniuk

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo ”

(nr projektu RPWM.11.02.03-28-0071/16-00 )

 

Rusza nowa edycja projekturealizowanego  przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Społecznych we Fromborku, Fundacją Żółty Szalik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne,  Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”,  Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej rodzin w gminachBraniewo i Frombork.

 

Zapraszamy:

·  osoby niezatrudnione,

·  osoby zameldowane na obszarze gminy Braniewo i Frombork

·  osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określ. w art.7 ust. z 12.03.2004 o pom. społ.), w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych do rynku pracy).

 

Oferujemy:

1)     Wsparcie dla rodzin w tym:

– poradnictwo specjalistyczne

– wsparcie psychologa, asystenta pomocy rodzinie i pracownika socjalnego,

– Szkoła dla rodziców

– Wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny

– Usługi Opiekuńcze – dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci

2)     Animacja lokalna w tym:

– Animacja lokalna – aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych

  – wyjazdowy klub młodzieży – rozwijanie kompetencji kluczowych, rozwijanie pasji i zainteresowań;

– kluby aktywnych seniorów

– warsztaty i spotkania „szyte na miarę”-

– animowanie współpracy sąsiedzkiej i realizowanie działań na rzecz poprawy przestrzeni publicznej.

 

 Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się: 01 kwietnia 2018 a zakończy się 30 kwietnia 2018.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

MPR- Miejsce Przyjazne Rowerzystom

MPR – Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Z przyjemnością informujemy, że nasz obiekt posiada rekomendację MPR – Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Oznacza to, że przeszliśmy pozytywnie procedurę weryfikacji, przeprowadzoną przez audytorów szlaku Green Velo. Sprawdzani byliśmy pod kątem kryteriów „przyjazności dla rowerzystów”, a w naszej ofercie znajdziecie usługi dedykowane turystom rowerowym.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty i jednocześnie do odwiedzenia Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Więcej o szlaku przeczytać można na stronie internetowej www.greenvelo.pl

Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo ”

Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo ”

(nr projektu RPWM.11.02.03-28-0071/16-00 )

 

Rusza nowa edycja projekturealizowanego  przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Społecznych we Fromborku, Fundacją Żółty Szalik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne,  Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”,  Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej rodzin w gminach Braniewo i Frombork.

  Czytaj dalej Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo ”

Oferta noclegowa Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej

 

Centrum położone jest na uroczym „słonecznym wzgórzu” z widokiem na Zalew Wiślany. Ośrodek jest idealnym miejscem na relaks i odpoczynek z dala od zgiełku miasta.
Obiekt zlokalizowany jest 300 m od szlaku rowerowego Green Velo. Oferujemy tanie noclegi w komfortowych pokojach z możliwością wykupienia posiłków.

Do dyspozycji gości oddajemy również aneks kuchenny wraz z wyposażeniem. Bezpłatne WIFI.

Centrum ma w swojej ofercie 2 sale konferencyjne (każda na 25 osób) wyposażone w rzutnik multimedialny.

Pokoje 1,2,3 i 4 osobowe

Pokój 1 osobowy – 1 pokój (z łazienką)

Pokój 2 osobowy – 7 pokoi (w tym 6 z łazienką)

Pokój 3 osobowy – 3 pokoje (w tym 2 z łazienką)

Pokój 4 osobowy – 1 pokój

Łącznie 28 miejsc noclegowych.

Cennik:

 • 50 zł za osobę (pokój z łazienką),
 • 40zł za osobę (z łazienką ogólnodostępną),
 • Dzieci do lat 3 bezpłatnie,
 • Zwierzęta za dopłatą (10zł).

Wyżywienie:

 • Śniadanie – 13 zł,
 • Obiad dwudaniowy z deserem – 22 zł,
 • Kolacja – 13 zł.

 

Udogodnienia:

 • Bezpłatny parking samochodowy i rowerowy,
 • Przechowalnia rowerów,
 • Dla gości udostępniamy aneks kuchenny.

Spotkanie MKIS

Jaki potencjał ma Frombork? Członkowie MKIS już to wiedzą!
11 stycznia uczestnicy Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej spotkali się na kolejnym spotkaniu. Tego dnia, po krótkiej zabawie integracyjnej, podczas której wszyscy mogli się lepiej poznać, przeprowadzono analizę SWOT. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery dwuosobowe grupy. W parach musieli wskazać silne i słabe strony Fromborka oraz szanse i zagrożenia z nich płynące. 
Zdaniem uczestników, atutem Grodu Kopernika jest duży potencjał turystyczny, wynikający z obecności Zalewu Wiślanego, statusu uzdrowiskowego oraz zabytków czy twórczości i grobu astronoma. 
Wśród słabych stron znalazło się duże bezrobocie, bieda, brak wystarczającej infrastruktury oraz brak zaangażowania i marazm. Podczas burzliwej dyskusji okazało się jednak, że  uczestnicy na wiele z niedogodności mają wpływ. Wystarczą tylko dobre chęci. 
Uczestnicy otrzymali także zadanie domowe. Na kolejne zajęcia mają przygotować analizę SWOT swojej osoby.
Kolejne spotkania MKIS zaplanowano w dniach 19 i 20 stycznia o godz. 16.00. W tych dniach poznają bliżej tajniki komunikacji społecznej.

Poznali oblicza wolontariatu

Poznali oblicza wolontariatu

9 grudnia w Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej we Fromborku”. Podczas zajęć uczestnicy zgłębiali tajniki i poznawali różne oblicza wolontariatu. Zebrani mieli za zadanie m.in. wskazać cechy, które charakteryzują prace wolontariacką, a także wykazać się empatią, próbując odnaleźć cechy wspólne z wylosowanymi postaciami tj. samotna matka, bezdomny czy aktor. Kolejna zabawa pozwoliła dodatkowo odkryć artystyczne umiejętności uczestników. Namalowali oni bowiem postać wolontariusza, czyli w ich oczach osoby o wielkim sercu, bezinteresownie niosącą pomoc. Po teoretycznym wprowadzeniu, przyszedł czas na praktykę. Zebrani musieli wymyślić trzy projekty, które chcieliby zrealizować: dla mieszkańców Fromborka, dzieci i seniorów. I tak w Grodzie Kopernika stanąłby plac zabaw „Radosna zabawa”. Z kolei w ramach projektu „Bo kochamy dzieci” najmłodsi mieszkańcy otrzymaliby świąteczne paczki, natomiast seniorzy w ramach działań „Pomoc dla seniorów” otrzymaliby wsparcie w leczeniu oraz towarzystwo wolontariuszy, którzy by się nimi opiekowali i spędzali z nimi czas.


Kolejne spotkanie odbyło się 14 grudnia. Tego dnia uczestników projektu odwiedził Mikołaj, który wręczył zebranym świąteczne prezenty.

Projekt „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku”

Projekt „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku”

(nr projektu RPWM.11.01.01-28-0114/16)

 

Projekt realizowany jest przez Fundację „Żółty Szalik” w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Fromborku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne,  Działanie RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Zapraszamy:

 • osoby w przedziale wiekowym między 15-30  rokiem życia,
 • osoby niezatrudnione,
 • osoby zameldowane na obszarze gminy Frombork,
 • osoby, które z własnej inicjatywy  są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określ. w art.7 ust. z 12.03.2004 o pom. społ.), w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych do rynku pracy).

Oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • warsztaty motywacyjne,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztaty aktywności,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • kursy/szkolenia,
 • przygotowanie zawodowe,
 • wsparcie trenera pracy,
 • zajęcia w Młodzieżowym Centrum Wolontariatu.

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się: 10.10.2016 a zakończy się dnia 28.10.2016

Załączniki:

 • regulamin rekrutacji
 • karta rekrutacyjna
 • akceptacja regulaminu
 • oświadczenie uczestnika projektu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!