Szkolenia

Fundacja „Żółty Szalik” organizuje szkolenia dla pielęgniarek i położnych z zakresu:

  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,
  • Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych,
  • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych.

Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych.

Kurs kształtuje kompetencje do samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz do analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki. Realizowany jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2016 r.