Stypendia dla młodzieży – edycja 2022/2023

Rozpoczynamy kolejną edycję Programu Stypendialnego Fundacji Żółty Szalik! Stypendia kierujemy do dzieci i młodzieży z terenu powiatu braniewskiego. Aby zostać naszym stypendystą należy wykazać się postawą zaangażowaną w działania na rzecz innych, w wolontariat. Premiujemy dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, ale doceniamy również wysiłek włożony w poprawę wyników w nauce. Już w listopadzie poznamy kolejnych stypendystów naszego programu!